Jäiden lähtö

Oli sumuinen aamupäivä. Oli lähtevät jäät.

Rannan linnut pysyttelivät kameralle kaukana.
Koivut kahlailivat lähempänä.

Molskis.

Ja loiskis!