5.2.2016

Käyttäytymishäiriöitä


– Leipää, leipää!
– Sää et voi täyttää yheksää vuotta niin, ettet sää osaa tehä itellesi leipää.
– No, sitten mää kuolen nälkään.
– No, sitten sää et täytä yheksää vuotta.
– LEIPÄÄ!

2 kommenttia: